Befaring på kysthotellet onsdag:

Fakturerte 16.000 timer for oppussing og rehabilitering

Onsdag dro partene i sivilsaken mellom Bernhard Wedding AS og blant annet Bård Wedding til kysthotellet for å se på oppussingsarbeidet, som er stridens kjerne.

Her er partene i saken på befaring. Fra venstre: advokat Petter Albrektsen (repr. Bernhard Wedding), advokat Oddmund Enoksen (rep. Bård Wedding), rettsadministrator Hans Edvard Roll, Roar Wedding og Per Terje Larsen (partsrepresentant for Bernhard Wedding, styremedlem i Bernhard Wedding AS). Bak: Bård Wedding  Foto: Jenny Dahl Bakken

Pluss

Onsdag fortsatte sivilsaken mellom selskapene Turistsenteret Eiendom AS, Bernh. Wedding AS, der Roar Wedding er styreleder, og selskapene Baard Wedding AS, Trogi AS og Mkb bygg AS - i tillegg til disse selskapets daglige ledere, altså Bård Wedding, Trond Hansen og Mariusz Jan Kowalski personlig.