Budsjettinnspill fra Alsvåg og Myre skole:

– Kuttforslag som rammer de svakeste elevene

Klubben ved Myre skole er kritisk til at man i budsjettforslaget for 2019 vil kutte i lærerstillinger. Også fra Alsvåg skole påpekes det i budsjettinnspill at slike kutt vil ramme de mest sårbare elevene.

Kutt i lærer- og assistentstillinger vil ramme de svakeste elevene, mener klubben ved Alsvåg skole, som er uenige i rådmannens kuttforslag i budsjettet for 2019.   Foto: Arkivfoto

Pluss

Har lubben ved Myre skole er gjort kjent med at man i budsjettforslaget for 2019 i Øksnes har foreslått i kutte lærerstillinger.