Strengelvåg skole foreslått nedlagt med i budsjettet for 2019:

– Vi føler på en frustrasjon og utrygghet

Strengelvåg skole som er en grendeskole i vekst, er foreslått nedlagt med et pennestrøk i rådmannens forslag for budsjett. – Vi er frustrerte, for dette er et forslag som kommer opp år etter år. At man kun ser på økonomi, og ikke skolens innhold,  synes jeg er respektløst ovenfor både elever og ansatte, sier klubbleder Rigmor Hansen.

Fra venstre Irina Karlsen, Rigmor Hansen, Heidi Halvorsen og Mads Henriksen.  Foto: Tone M. Sørensen

Pluss

Ved Strengelvåg skole er det i dag 26 elever, og det er kun økonomi som er bakgrunnen for at skolen foreslås nedlagt. De ansatte føler på en stor frustrasjon, i en prosess om skolestruktur i Øksnes der de ikke har fått sjansen til å bli hørt eller kommet med innspill, før nedleggingsforslag kommer på bordet.