Andøya Space Port tema i departementet

Ifølge Nærings- og fiskeridepartementet har arbeidsgruppen som skal vurdere mulighetene knyttet til en ny og meget kostbar oppskytingsbase for små satellitter på Andøya, hatt sitt første møte med departementet i Oslo.

Børvågen: Slik kan en satellittoppskytingsbase i Børvågen bli seende ut fra det nye rasteplassanlegget til Nasjonal turistveg i Børra. Ilustrasjon: Norconsult 

Pluss

I sommer ble det mellom Nærings- og fiskeridepartementet, Andøya Space Center og Norsk Romsenter gjort en avtale om å opprette en slik arbeidsgruppe. Den skal blant annet informere dapartementet om framdrift i prosjektet for å etablere oppskytingsfasiliteter for småsatellitter på Andøya. Gruppen skal med jevne mellomrom rapportere til departementet om framdrift i arbeidet. Andøya Space Center har tidligere besluttet at den nye oppskytingsbasen skal hele Andøya Space Port. Det er også besluttet å opprette et nytt selskap med samme navn.