Statens vegvesen:

Ingen plikt til å redusere støynivået

Statens vegvesen har ingen plikt til å iverksette tiltak for å redusere støynivået fra fylkesveien inn til Andenes. Det opplyser veimyndigheten i et svar til en beboer i en av forsvarsboligene i Albatrossveien.

Statens vegvesen mener at de ikke har plikt til å redusere støyen fra fylkesveien inn til Andenes. Støyen er ikke høy nok till det.  Foto: Jørn Aune

Pluss

Den aktuelle beboeren henvendte seg i høst til Statens vegvesen, med spørsmål om støydemping mellom fylkesveien og forsvarets boliger. Det blir nå avvist av Statens vegvesen.