Klart nei til søknaden fra Øksnes-firmaet Øyfisk AS

Vil ikke ha tradisjonelt oppdrett i Andøy

Et flertall i formannskapet var veldig klare på at de er negative til Øyfisk AS sin søknad om å etablere oppdrettsanlegg i Sør-Andøy.

Ordfører Jonni Helge Solsvik og Matz Abrahamsen, begge fra Høyre, var de eneste som var positive til søknaden om fra Øyfisk AS, som vil etablere et oppdrettsanlegg i Sør-Andøy.  Foto: Tony Gulla Sivertsen

Pluss

Vi har i en rekke saker skrevet om planene oppdrettsselskapet Øyfisk AS i Øksnes har om å etablere et 100.000 kvadratmeter stort oppdrettsanlegg utenfor Svindalen på Sør-Andøy.