Andmyran sikret plass i kraftnettet til 2020

Det planlagte vindkraftanlegget nord på Andøya er sikret plass i kraftnettet frem til 17. august 2020. – Vår ambisjon er at anlegget skal være i drift innen desember 2021, sier Karin Mizgalski i Wallenstam-selskapet Svensk NaturEnergi.

kRAFTNETT Det planlagte vindkraftanlegget på Andøya er sikret plass i kraftnettet frem til 17. august 2020. Innen tid må byggingen være i gang. Andmyran Vind AS har frist til31. desember 2021 med å få vindkraftproduksjonen i gang. 

Pluss

Det var opprinnelig Andmyran vindpark AS som hadde konsesjon på vindkraftanlegg på nordspissen av Andøya.