Montessori-ja fra departementet vil ha konsekvenser for kommunen:

Kan tape 90.000 per elev

Rådmannen mener Kunnskapsdepartementets vedtak i klagesaken om Sandnes montessoriskole, vil få konsekvenser for kommuneøkonomien.

stridsplass: Montessoriskolen ønsker helst å etablere seg i lokalene etter ungdomsskolen på Sandnes, som er tatt i bruk etter at elevene flyttet til Stokmarknes. 

Pluss

I vedtaket, som ble offentliggjort denne uka, kommer det fram at departementet tillater opprettelse av Montessoriskole med ungdomstrinn i kommunen. Foreningen Sandnes montessoriskole jubler, og håper de kan komme inn i de tidligere lokalene til Sandnes ungdomsskole. På sikt er det ønskelig med full skole med alle trinn. Rådmannen sier til VA at det selvfølgelig vil få konsekvenser for kommunen, som vil miste elever til det alternative skoletilbudet, mens de samtidig må opprettholde staben og lokalene.