Mattilsynet om hvorfor de gjorde om på vedtaket:

Mener at Nordlaks ikke gjorde nok for å stanse ulovlig smittespredning

Mattilsynet har fått nye opplysninger om tarmtømming og som gjør at de endret sitt opprinnelige vedtak i forkant av ankesaken mot Nordlaks.

  Foto: NTB

Pluss

Mattilsynet har etter en ny vurdering, endret fristen Nordlaks fikk for å oppfylle pålegget om å redusere nivået på lakselus på sitt anlegg, til lovlige verdier. Det nye vedtaket innebærer at de reduserer antallet dager med tvangsmulkt.