NASA skal sende opp to raketter på to minutter fra Andøya

10. desember 2007 skjøt NASA opp to store raketter fra Andøya spacecenter. Nå gjentar de dette med to raketter på to minutter. – Det er viktige prosesser i jordas magnetfelt vi forsker på, sier Craig Kletzing, som er vitenskapelig leder for Trice-2-kampanjen.
Pluss

Trice står for Twin rockets to investigate cusp electrodynamics, og frem til 19. desember er NASA på Andøya for å skyte opp to nye raketter i dette forskningsprosjektet. De to første rakettene ble som nevnt skutt opp 10. desember 2007. Nå er man altså i gang med Trice-2.