Isfront i Tinden-ankesak i Bodø:

– Halmøys holdning er direkte skadelig for økonomiforvaltningen

Torsdag startet ankesaken mellom Stiftelsen Tinden ved Asle Sørdahl og Frid Halmøy. De er fremdeles helt uenige om Frid Halmøys oppførsel sommeren 2016 og hvorvidt styret hadde lov til å kaste henne.

Dommerne i Hålogaland lagmannsrett i ankesaken mellom Frid Holmøy og Handelsstedet Tinden.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Pluss

Dommen i saken kom i mai, og ga begge parter litt rett: Vesterålen tingrett konkluderte med at styrets vedtak om å endre vedtektene sine, noe som gjorde at Halmøy-familien mistet sin plass i styret og boretten på handelsstedet, var gyldig. Vedtaket om å avsette Frid Halmøy som på dette tidspunktet satt som styremedlem, ble derimot ansett for ugyldig. Hun ble avsatt i et styremøte i september 2016, hvor hun selv var ansett som inhabil.