Solsvik får svar om ambulansetilbudet

Nordlandssykehuset kritiserer sentralisert legevakt i Vesterålen

Nordlandssykehuset mener Andøy kommune i for stor grad har sentralisert legevakttjenesten og mener kommunen fraskriver seg ansvaret for akutt legehjelp. Det er svaret ordfører Jonni Solsvik får etter sitt brev om ambulansetjenesten i Andøy.

SVARER Sykehusdirektør Paul Martin Strand har nå svart Andøy-ordfører Jonni Solsvik om ambulansetjenesten i Andøy. – Nordlandssykehuset kan ikke kompensere for lang reisetid til kommunens legevakt, skriver Strand i svaret. 

Pluss

Det skal være to ambulanser i Andøy. Men på grunn av personellmangel, har i perioder bare en av ambulansene vært tilgjengelig.