Ørjan Vøllestad får ingen julegave fra kommunen:

Har ventet i 784 dager på svar

15. oktober 2016 hadde firebarnsfar Ørjan Vøllestad samlet nok underskrifter til å fremme et innbyggerinitiativ om 30-sone i sidegatene på Andenes. Han venter fortsatt på svar fra kommunen.

Venter: Ørjan Vøllestad har ventet i 776 dager på at kommunen skal behandle ferdig innbyggerforslaget han fremmet 15. oktober 2016. Sist det skjedde noe i saken var da Trafikksikkerhetsutvalget gjorde vedtak 13. mars 2017 om at de støttet forslaget. Etter det har saken ligget på bordet hos teknisk enhet i kommunen for utredning i 625 dager, uten at noe har skjedd.  Foto: Tony Gulla Sivertsen

Pluss

I dag har det gått 784 dager siden Vøllestads innbyggerinitiativ ble oversendt Andøy kommune for behandling. Etter uttalelser fra teknisk sjef Arne Blix tidligere i høst, hadde han forventet at saken skulle bli behandlet i kommunestyrets desembermøte. Der står den ikke på sakslisten.