Ordføreren lover å følge opp Torsets forslag:

Løfter fellesfyrverkeri inn i kommunestyret

Sortlandordfører Tove Mette Bjørkmo varsler sak i kommunestyret om fellesfyrverkeri på Sortland og regulering av fyrverkeri i sentrum. Iniativtaker Christian Torset håper forslaget han har fremmet to år på rad kan bli en realitet fra og med neste år.

Christian Torset (til venstre) med sortlandsordfører Tove Mette Bjørkmo.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Pluss

For andre år på rad har Christian Torset lansert en idé om å erstatte privat oppskyting av fyrverkeri i sentrum med fellesfyrverkeri, slik det gjøres i mange andre byer. Det vil trolig også bety forbud mot at privatpersoner kan skyte opp i sentrum. Torset påpeker at dette er vanlig i mange andre byer.