Mange spørsmål rundt vaktberedskap i Øksnes

I Øksnes ønsker man ei vaktordning, der vaktmester kan rykke ut og utføre arbeid på kritiske funksjoner utenom ordinær arbeidstid.

I forkant av neste ukes budsjettmøte har det kommet mange spørsmål rundt vaktberedskap i Øksnes.   Foto: Arkivfoto

Pluss

Administrasjonen har også fått flere spørsmål rundt at det i budsjettet lagt inn midler til en vaktordning for vaktmestrene. Fra politikere er det i forkant av neste ukes budsjettmøte stilt spørsmål ved om man kan se vaktordninger i en sammenheng.