Ambulansesjef Jan Ove Edvardsen ved prehospital klinikk ved NLSH:

– Hjemmevakt ikke en ordning man har for å spare penger

Jan Ove Edvardsen er ambulansesjef ved Nordlandssykehuset. Han er klar på at det er beredskapsmessige forhold som styrer hvordan beredskapen legges opp i Øksnes, Bø og Andøy.

Harald Stordahl (t. h.) er klinikksjef for prehospital klinikk ved Nordlandssykehuset. Her sammen med avdelinggsleder for ambulansetjenesten, Jan Ove Edvardsen (t. v.). 

Pluss

Med bakgrunn virkelighetsbeskrivelsen gitt av tillitsvalgte i ambulansetjenesten, har VOL sendt flere spørsmål til Nordlandssykehuset. Det er ambulansesjef Jan Ove Edvardsen ved prehospital klinikk som svarer på spørsmålene. Vi gjengir for ordens skyld spørsmål og svar i sin helhet: