Akvakultur:

Holand-anlegg må ta hensyn til kulturminner

Som forvalter av kulturminner i Nord-Norge, har Tromsø museum bedt Eidsfjord Sjøfarm AS være oppmerksom på at det kan dukke opp automatisk fredede kulturminner ved det kommende akvakulturanlegget utenfor Holand i Sortland.
Pluss

Det er fra Tromsø Museum ved Norges Arktiske Universitet det har kommet en høringsuttalelse til Nordland fylkeskommune. Uttalelsen gjelder den nye lokaliteten for akvakultur ved Holand i Sortland.