Får tvangsmulkt hvis ikke hagegjerde i Kirkåsvegen fjernes:

– Jeg er veldig skuffet

Jørgen og Jeanette Sollie har nå fått pålegg om å fjerne hagegjerdet de satte opp ulovlig, uten å søke kommunen om dispensasjon, rundt sin eiendom i 2017. Gjør de ikke det, vil de få tvangsmulkt på 20.000 kroner.

– Gjerdet gir betydelig redusert sikt ved utkjøring fra vår eiendom, skrev naboen i sin klage til Sortland kommune tidligere i år.   Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

Da VOL først skrev om saken november i år, hadde ekteparet fått endelig avslag fra Fylkesmannen i Nordland på deres søknad om oppføring av gjerdet rundt deres bolig på Sortland.