Innen 1. januar må du ha byttet strømmåler

Mellom 80 og 90 målerfritak i Vesterålen

Mellom 80 og 90 personer i Vesterålen har fått fritak fra å bytte til de nye strømmålerne. En del av dem har fått legeerklæring for fritaket.

MÅLERE Kjell-Are Johansen og Terje Heggelund Andreassen i Andøy Energi AS viser fram de nye strømmålerne. Fristen for å bytte måler er 1. januar 2019. Men mellom og 90 personer i Vesterålen har fått fritak.  Foto: Jørn Aune

Pluss

Andøy Energi (70), Vesterålskraft (196) og Trollfjord (79) har til sammen 345 anlegg som ikke har fått nye målere. I tillegg kommer rundt 80 anlegg der det er gitt fritak.