Skiftesamling i tingretten for Den glade kokk:

Bobestyrer: – Ved en tilbakelevering vil han få rådighet over eiendelene igjen, og dermed mulighet til å skape verdier av dem

I slutten av oktober stengte kafeen/serveringsstedet Den Glade kokk dørene. Torsdag gikk første skiftesamling i tingretten i forbindelse med konkursbehandlingen.
Pluss

Selskapet ble etablert i 2015 av Yusuf Deniz, med formål å drive kafe/servering. Ifølge årsregnskapet for 2017, som er godkjent, var omsetningen på 3.5 millioner kroner. Det var en nedgang på circa 700.000 kroner fra året før. Ifølge perioderegnskapet som er vedlagt oppbudsbegjæringen, synes driftsinntektene å ha gått ned ytterligere i løpet av inneværende år.