Haldenselskap vil til Hadsel med handelsplaner

Handelsbygg Holding AS i Halden vil til Hadsel, og ser til bolig- og næringsområder på Hadselmyran for mulig utvikling.

nye storbutikker: Haldensfirmaet Handelsbygg Holding AS vil til Hadselmyra for å utvikle næringstomter. I varslingsbrevet kommer det klart fram at det er snakk om større butikker. Foto: Atle Nielsen 

Pluss

Det er sendt ut høringsvarsel for ny reguleringsplan av området Hadselmyran næringsområde II, som er nabo til Europris og Bygger`n. Ifølge høringsvarselet ønsker tiltakshaver å legge til rette for utvikling av næringsbebyggelse innenfor foreslått planområde. Det ønskes etablert inntil 5.000 m² BRA for plasskrevende varegrupper/volumvarer samt bebyggelse for industri/lager, kontor og offentlig/privat tjenesteyting. Totalt antall kvadratmeter BRA innenfor planområdet vil maksimalt være 15000 m².