Juleglede og smaksverksted i Buksnesfjorden

Venninnegjengen fikk være med å lage sitt eget julebord sammen med fransk kokk.

Gjen­syns­gle­de: Jen­te­gjen­gen set­ter stor pris å møte hver­and­re slik, noe som har blitt en åre­lang tra­di­sjon. Den­ne gan­gen ble det litt eks­tra moro si­den de fikk være med på kjøk­ke­net og lage til en del av ju­le­bor­det. De var godt for­nøyd med re­sul­ta­tet. Fra venst­re: Ben­te Stran­den, Gunn Ryd­land, Kari Elde, Sol­veig Gregersen, El­len Jenssen. foto: tord vi­ken 

Pluss