Tjenestekontoret har utstedt vedtak om tildelte plasser til beboere på Thodebo:

Thodebo innflyttingsklar i slutten av januar

Thodebo, de nye heldøgns omsorgsboligene på Stokmarknes, vil etter alle solemerker være innflytningsklart i slutten av måneden.

klar, ferdig, bo: Det er allerede sendt ut tildelingsvedtak på plasser i de nye heldøgns omsorgsboligene, som vil være klare til innflytning i slutten av måneden. 

Pluss

Det sier rådmann Ola Morten Teigen onsdag ettermiddag.