Status om samarbeid mellom vesterålskommunene og sykehusene:

Flere akutthenvisninger i psykiatrien - samtidig bygger kommunene ned

Nordlandssykehuset uttrykker i et møtereferat bekymring for at kommunene bygger ned sine psykiatritjenester, samtidig som flere henvises til psykiatrisk behandling. De viser til at flere henvises til sykehuset fordi kapasiteten i den kommunale tjenesten er for dårlig.

Nordlandssykehuset Vesterålen.  Foto: Anja Eikenes

Pluss

Dette omtales i et referat fra et såkalt «erfaringsmøte» avholdt 13. desember, der represanter fra kommunene i Vesterålen og representanter fra Nordlandssykehuset møttes for å diskutere samarbeidet.