Kommuneoverlege: – Er et inntrykk av at det er blitt mer rus de siste årene

Kommuneoverlegene i Vesterålen opplever at flere er pålagt å ta urinprøver enn for noen år siden. Også flere skoleelever kommer for prøvetaking. Det økte antallet legger press på legekontorenes ressurser.

Hadsels kommuneoverlege, Ingebjørn Bleidvin, har et inntrykk av at det er blitt mer rus. Han er kritisk til at kommunebudsjettet må betale for rettspålagte urinprøver.  Foto: Arkivfoto

Pluss

Det er to typer urinprøver som kan tas på legekontoret: det ene er de brukeren selv etterspør. Dette kan være fordi de for eksempel har inngått en avtale med arbeidsgiver, ektefelle eller skolen om at de skal holde seg nyktre, og må bevise dette gjennom urinprøver.