– Fortsatt preget av gode tider

Ifølge Bernt Ola Nilsen, banksjef for Sparebank 1 Nord-Norges virksomhet i Vesterålen, var 2018 et godt år generelt for næringslivet i Vesterålen. De gode tidene for fiskeri og sjømat vil fortsette, og han har dermed stor tro på at også 2019 vil bli et godt økonomisk år for næringslivet i regionen.

Bernt Ola Nilsen, banksjef i Sparebank 1 Nord-Norges virksomhet i Vesterålen, sier at 2018 var et godt år for næringslivet i Vesterålen. Det har han også tro på at 2019 kommer til å bli.  Foto: Arkivfoto

Pluss

– Det er naturlig å trekke frem aktører innenfor sjømat, entreprenør og elektro/VVS, som har hatt gode tider over noen år, sier banksjefen til VOL.