App og systemuttviklere i sving i Vestmarka:

– Man må tørre å satse for å få vekst

DHO IT i Vestmarka har økt antallet ansatte fra en til tre.

Fra venstre Stein Roar Helle, Ståle Iversen og Geir Kyrre Flatøy Olsen utgjør DHO IT.  Foto: Tone M. Sørensen

Pluss

DHO utvikler systemer og applikasjoner (apper),  og har lenge holdt en lav profil.