Christian Tybring-Gjedde tar Andøy-lagets ønsker videre:

Regjeringsforhandlingene: – Vi vil gi Forsvaret en frist til å trekke seg ut av Andøy.

– Om mulig bør Forsvaret flytte fra Andøya tidligere enn planlagt. Hensikten er å få inn sivil næringsvirksomhet raskere enn det dagens planer legger opp til. Det sier Halvar Rønneberg i Andøy Fremskrittsparti til VOL.

Stortingsrepresentant for FrP, Christian Tybring-gjedde, bekrefter overfor VOL at en raskere nedlegging av Andøya flystasjon er spilt inn i de pågående regjeringsforhandlingene mellom Høyre, FrP, Venstre og KrF. 

Pluss

Andøy FrPs sitt ønske er nå spilt inn som et forslag til vurdering under de pågående regjeringsforhandlingene med Høyre, FrP, Venstre og KrF.