Asfalten må legges innen 14.juli

6,9 kilometer asfalt fra Husby og opp mot Storheia skal legges i løpet av et halvt år. Det er oppdraget Hadsel kommune har lagt ut på anbud, som opsjon til den som får jobben med asfaltering av kommunale veier og gater, fortau og gang- og sykkelveier.

klart til sommeren: Om seks måneder må asfalten være klar dersom syklistene skal få godt underlag på Hadsel-etappens siste del, ifølge anbudet som ble lagt ut fredag. 

Pluss

Entreprisen er på totalt 4,8 millioner kroner, uten merverdiavgift. Ifølge anbudsdokumentene er det to oppdrag, hvor den som får jobben med å asfaltere sentrumsgatene og fortauene, hovedsakelig på Stokmarknes og Melbu, også får opsjonen på å asfaltere veien opp til Storheia.