Andøya Space Center:

Etablerer Norsk dronesenter på Andøya

Helt på slutten av 2018 ble selskapet Norsk dronesenter AS etablert. – Tiden var nå inne for å komme i gang og vise fremdrift i saken, sier styreleder Odd Roger Enoksen.

Målet er at Norsk Dronesenter AS skal være fullt operativt, som en samlende nasjonal ressurs for hele den norske dronenæringen i 2020. 

Pluss

Da Stortinget i november 2016 vedtok å legge ned Andøya flystasjon, vedtok man også noen merknader. En av de lyder: Komiteen ber regjeringen utrede etablering av et nasjonalt kompetansesenter for droner/ubemannede farkoster, der Andøya Space Center og Andøya Test Center vurderes som en mulig lokalisering, og fremme dette for Stortinget på egnet måte.


Regjeringen er igang

Trolig dronesenterutredning i 2019

– En utredning om nasjonalt dronesenter vil trolig være ferdig løpet av 2019, sier Daniel Bjarmann Simonsen (H), statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet.

 

I desember, to år etter vedtaket i Stortinget, uttalte statssekretær Daniel Bjarmann Simonsen (H) i næringsdepartementet til VOL at utredningen trolig vil være ferdig i løpet av 2019.

Mulig å hevde seg internasjonalt

– Det foregår en prosess i regjeringen hvor et Nasjonalt dronesenter skal vurderes. En del av den vurderingen er en mulig lokalisering til Andøya Space Center/Andøya Test Center. Vi mente imidlertid at tiden nå var inne for å komme i gang og vise fremdrift i saken, sier Odd Roger Enoksen, som er styreleder i det nye selskapet Norsk dronesenter AS.


Etableringen av Norsk dronesenter AS:

– Det kunne ikke vente lenger, derfor tar vi en rolle

Andøya Space Center har i over to år ventet på regjeringens utredning av et nasjonalt dronesenter. – Nå kunne det ikke vente lenger, sier daglig leder i Andøy Test Center (ATC) Gunnar Jan Olsen.

 

Han mener dette er kanskje er en av de mest spennende næringene akkurat nå, og er overbevist om at Norge har muligheter til å hevde seg internasjonalt i både utvikling og bruk av droner.

Etableringen på Andøya er veldig god. Mandag sendte Næringsdepartementet ut et innspill om nasjonalt dronesenter. Departementet utreder om det er behov for et nasjonalt kompetanse- og testsenter for droner. Ministeren ber om svar på følgende spørsmål:

1)    Er det behov for et nasjonalt dronesenter?

2)    Hvilke samfunnsbehov skal et eventuelt nasjonalt dronesenter dekke?

3)    Kan noen av behovene dekkes av eksisterende tilbud i Norge og/eller utlandet?

4)    Hvilke konkrete funksjoner skal et eventuelt nasjonalt dronesenter ivareta?

5)    Hvordan kan et eventuelt nasjonalt dronesenter bidra til verdiskaping i næringslivet?

6)    Hvordan kan et eventuelt nasjonalt dronesenter finansieres av både private og offentlige brukere?Lite nytt om Andøya i regjeringens dronestrategi

Det er lite nytt om et eventuelt nasjonalt dronesenter i Andøy i regjeringens nylig framlagte dronestrategi. Men regjeringen lover at det skal utredes.

 

– Det etableres nye dronesentre flere steder i Europa, men det er få eller ingen som har de samme forutsetningene som vi har i Norge. Derfor har vi nå etablert Norsk dronesenter, med en ambisjon om at dette skal bli en samlende ressurs for hele den norske dronenæringen, med testfasiliteter flere steder i Norge og et bredt samarbeide mellom selskaper, akademia og statlige etater, sier Enoksen.

Målet er nasjonalt formål

Norsk dronesenter AS har som en viktig målsetting å få godkjenning som nasjonalt kompetansesenter, med nasjonalt formål.

Odd Roger Enoksen er styreleder i nyetablerte Norsk dronesenter AS. – Vi mente tiden nå var inne for å komme i gang og vise fremdrift i saken, sier han om etableringen.  Foto: Jørn Aune

 

– På den måten kan Norsk dronesenter AS være en ressurs for alle selskaper og aktører som ønsker å ta i bruk eller utvikle nye droneteknologi innenfor trygge rammer, sier Enoksen.