Avinor og Forsvaret i «krigsråd» om Evenes

Avinor og Forsvaret er uenige om kostnadene for avising av det nye stealtkampflyet F-35 Lightning II og overvåkingsflyet P-8A Poseidon. Nå skal partene i «krigsråd» for å avklare hva som må gjøres og hvem som skal betale regninga.

To norske F-35A over Rondane.  Foto: Morten Hanche / Forsvaret

Pluss

Forhandlingsleder Steinar Ask Avinors forsvarsprogram har nå lovet Forsvarsbygg at de tar høyde for å gjennomføre et møte i løpet av januar. Det er Forsvarsbygg som har initiert møtet, men Avinor sier nå som tidligere at de setter visse krav til Forsvaret – når det gjelder Avinors eiendommer på Evenes. Som omfatter betydelige deler av eiendommene innenfor flyplassgjerdet.