Søkte om nye campingplasser ved Alsvågvannet:

Bør trekke campingvogner 50 meter tilbake

Fylkesmannen i Nordland har i en uttalelse til Øksnes kommune bedt om at etablering av nye plasser for campingvogner ved Alsvågvannet bør trekkes 50 meter tilbake fra vannet.

Utsikt over Alsvågvannet og Sørvågvannet.  Foto: Margaret Hennie Nilsen, Myre

Pluss

I en høringsuttalelse fra Fylkesmannen går det fram at det vil være lettere å oppfylle kravene til dispensasjon dersom oppstillingsplassene trekkes 50 meter fra vannet, fordi ulempene som følge av tiltaket vil være mindre.