Hadsel kan doble antall flyktninger i 2019

Hadsel kommune har kapasitet til å ta imot flere enn de 20 flyktningene som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet anmodet om i desember. Dersom kommunestyrets mål fra 2015 skal oppnås, må kommunen bosette totalt 39 flyktninger i 2019.

Søker ny utfordring? Ola Morten Teigen linkes til rådmannsjobb i Meråker. Selv ønsker han ikke å kommentere den saken. 

Pluss

Det går fram av et svarbrev fra Hadsel kommune til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. I brevet viser rådmann Ola Morten Teigene og enhetsleder for Flyktningetjenesten, Vegard Steingrimsen, til tidligere vedtak i Hadsel kommunestyre. I et vedtak fra 2015 ble det bestemt at kommunen skulle bosette 150 flyktninger i fireårsperioden fra og med 2016 til og med 2019.