Nordlaks Oppdrett AS:

Kjøpte grønn tillatelse til ti millioner kroner i 2015 – har enda ikke tatt den i bruk

Nordlaks får ikke tatt i bruk en grønn tillatelse til ti millioner kroner etter endelig avslag fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Illustrasjonsfoto  Foto: Christer Remen

Pluss

Nordlaks Oppdrett AS kjøpte, etter å ha fått innvilget søknad, i 2015 en grønn konsesjon til oppdrett av triploid (steril) fisk. I 2016 søkte de Fiskeridirektoratet om endring av disse vilkårene om å utelukkende bruke triploid fisk, slik at de i en periode kunne sette ut diploid (ikke steril) fisk. Etter å gang på gang ha fått avslag og påklaget avslaget, fikk de i september 2018 endelig avslag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Dermed er en grønn tillatelse til ti millioner ikke tatt i bruk.