Frid Halmøy vant fram også i lagmannsretten

Lagmannsretten forkastet anken fra Stiftelsen Tinden handelssted, som tapte i tingretten. Dermed er vedtaket om å kaste Halmøy ut av styret erklært ugyldig i to instanser.

Rorbuene på handelsstedet Tinden.  Foto: Innsendt

Pluss

Rettskjennelsen ble avgitt tirsdag og sendt ut til partene.