Havbruksnæringen i Vesterålen om mulighet for økt skatteleggelse:

Mener verdiskapningene bør komme kommunene, og ikke staten, til gode

Knut Roald Holmøy, administrerende direktør i Holmøy Maritime AS, synes ikke det er rett at havbruksnæringen, gjennom grunnrenteskatt eller produksjonsavgift, kan måtte betale mer skatt enn de allerede gjør i dag.

Knut Roald Holmøy, administrerende direktør i Holmøy Maritime.  Foto: Arkivfoto/Jenny Dahl Bakken

Pluss

– Vi skatter i utgangspunktet på lik linje med andre næringer. Vi betaler også eiendomsskatt og skatter blant annet på en del av utstyret vi bruker, sier Holmøy.