Samskap klar med nye planer:

11 nye arbeidsplasser i 2018

Det er etablert 11 nye arbeidsplasser i forbindelse med Samskap-prosjekt i 2018. Næringssjef Brita Erlandsen varslet at man fremover også kommer til å telle med offentlig statistikk på bedriftsetableringer.

Samskap har så langt gitt støtte til 50 prosjekt. For 2018 er resultatet 11 nye arbeidsplasser. Brita Erlandsen (sittende til høyre) opplyser at de fleste prosjekt er i startfasen, og at det derfor er naturlig at antall arbeidsplasser øker utover i perioden. Videre sitter Egil Sakariassen og Tone Enoksen (stående). foto: mette-hælene berger Amundsen 

Pluss

Samskapstyret behandlet torsdag utkastet til revidering av omstillings- og handlingsplanen. Det er kommunestyret som avgjør hvordan den endelige planen skal se ut. Det er nå gått ett og et halvt år siden Andøy kommunes omstillingsorganisasjon ble etablert, og derfor kan resultatene begynne å synliggjøres etter hvert som bedriftenes rapportering om antall arbeidsplasser, som er etablert etter avsluttede prosjekt, kommer inn. Erlandsen opplyste at målinger fremover kommer til å omfatte alle nye arbeidsplasser i Andøy, ikke bare prosjekter Samskap har gitt støtte til.