Flyplassjefen på Harstad/Narvik lufthavn Evenes:

Avviser å kommentere alle spekulasjoner knyttet til militær aktivitet

Flyplassjef Anne Britt Bakken ved Harstad/Narvik lufthavn Evenes avviser å kommentere spekulasjoner knyttet til den kommende militære aktiviteten med F-35 og P-8A.

Avstanden mellom militær aktivitet og sivile vil være stor nok på Evenes, opplyser Avinor. – Det kommer ikke til å være armerte fly på det området som bildet viser, sier lufthavnsjef Anne Britt Bekken til VOL. Lufthavna har egne prosedyrer på hvor slike fly skal stå.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Pluss

Per Kjartan Nordheim fra Andenes har stilt Avinors lufthavnsjef på Harstad/Narvik lufthavn Evenes en rekke spørsmål omkring den kommende utbyggingen av den militær delen ved lufthavnen. Utbyggingen skal legge til rette for nødvendig infrastruktur for fremskutt base for stealtkampfly av typen F-35 og fem nye maritime overvåkingsfly av typen Boeing P-8A Poseidon.