Flere mister førerkortet:

Enkelte bilførere kan smette unna systemet

Enkelte bilførere med medisinske tilstander som kan ha beydning for tap av førerkort, kan smette unna kontrollsystemet dersom ikke fastlegene eller kommuneoverlegene er påpasselige.
Pluss

Et ferskt eksempel fra Sortland kommune er fra begynnelsen av januar. Kommuneoverlege Mette Røkenes vurderte situasjonen slik at hun anså det som nødvendig å sende en bekymringsmelding til Fylkesmannen i Nordland. Hun viser i bekymringsmeldingen til et tilfelle der en pasient åpenbart har en sykdomstilstand som ikke er forenlig med å kjøre bil.