God helse har betydning i trafikken:

Slik mister du førerkortet ved dårlig helse

Retten til å kjøre bil er ikke evigvarende, selv om datoen på baksiden sier at førerkortet er gyldig i hundre år etter din fødselsdato.
Pluss

Den mest opplagte måten å miste førerkortet på er å kjøre grisete, alt for fort eller på annen måte utgjøre en opplagt fare i trafikken. Da kan førerkortet ryke på stedet. Eller politiet kan komme å «nappe kortet» dersom de har pålitelige vitner som har sett kjøringen din. Politiet må altså ikke nødvendigvis være til stede for å se kjøringen. Så vet du det!