Fjernet oppdrett fra omstillingsplan

Samskap-styremedlem Eirik Norvoll fikk flertall for å fjerne satsing på tradisjonell oppdrettsnæring fra omstillingsplanen for 2019–2023.

Samskap-styremedlem Eirik Norvoll (fra venstre) fikk flertall for å fjerne setningen om satsing på tradisjonelt oppdrett i Andøy. I stedet fikk han inn fremtidsrettet oppdrettsnæring. Videre på bildet Tom Stenvoll, Kjetil Rønning Hansen og Einar Åbergsjord. foto: mette-hælene berger Amundsen 

Pluss

– Det er viktig å hoppe rett inn i konfliktene. Kommunestyret sa nylig nei til etablering av oppdrettsanlegg utenfor Svindalen i Sør-Andøy. Andøy fiskerlag finner veldig få områder som kan være aktuelle for oppdrett i Andøy, uten å komme i konflikt med fiskerinæringa. Derfor mener jeg at man må ta bort setningen under innsatsområdet «Naturbaserte næringer», som sier at Andøy har naturgitte forutsetninger for at oppdrett kan bli en voksende næring. Jeg foreslår at vi bytter det ut med «Framtidsrettet oppdrettsnæring». Da får vi med de gode prosjektene innenfor landbasert oppdrett, havsalatprosjekt etc., sa Norvoll.