I fjor satte Knut Roald og trålmannskapene ny rekord

De fire vesterålstrålerne som er eid av Holmøy Maritime AS, fisket til sammen i overkant av 28.300 tonn torsk, hyse og sei i 2018. Knut Roald Holmøy anslår fangstinntekten i 2018 til 640 millioner kroner. Det er ny rekord.

Her får tråleren "Holmøy" fisk opp på dekk.  Foto: Marius Birkeland

Pluss

– De kontrete tallene er enda ikke helt klare, men vi estimerer at hver båt hadde omtrent 160 millioner kroner i fangstinntekter i 2018, sier administrerende direktør i Holmøy Maritime AS, Knut Roald Holmøy til VOL. En sterkt medvirkende årsak til rekorden er oppkjøp av en tråler fra Andenes. I 2017 anslo bladet Norsk Fiskerinæring rederiets fangstinntekter til 604 millioner kroner.