Sally Nord med suksess i egen salong:

Vil vise at det aldri er for seint å finne sin vei i livet

Sally Nord har hatt en god start i sin salong på Sortland. Snøballen har rullet fort for sortlendingen som kun har vært i bransjen i et par år.

Sally Nord har foreløpig lyktes godt med sin salong på Sortland.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Pluss

Sally Nord tar imot VOLs journalist i salongen sin rett ved Athletic Nor og Folkeuniversitetet. Fram til hun tok over var lokalene kontoret til eiendomsforvalter Håkon Ulriksen.