Sender innsigelse til fylkesmannen:

Misliker utslipp av fôrstøv i Myre havn

Tre selskaper i Myre havn er så misfornøyd med utslipp av fôrstøv at de har levert en innsigelse på Biomars søknad om dobling av kapasiteten ved fôrfabrikken.

Biomar i Øksnes ønsker å fordoble kapasiteten ved fabrikken. Det vil kunne skape mer støv og støy for andre bedrifter i Myre havn. 

Pluss

Det er selskapet Nordic Marine Holding med adresse Myre som i en innsigelse til Fylkesmannen i Nordland reagerer på en søknad om økt utslipp fra fôrprodusenten Biomar. Daglig leder Inge L. Nilsen har sendt en innsigelse også på vegne av Normar Equipment AS og Normar Trading II AS.