Nordlandssykehuset Vesterålen:

Fant ni faremomenter for ny helikopterplass

Sikkerhetsselskapet Safetec har identifisert ni ulike faremomenter knyttet til sikkerhet, liv og helse og som kan skje på den nye helikopterlandingsplassen ved Nordlandssykehuset Vesterålen på Stokmarknes.

Under landing og avgang fra den nye helilopterlandingsplassen ved NLSH, kan lufttrykk medføre skade på folk og materiell. 

Pluss

De ni farene som er identifisert gjelder innflyging inntil 1200 meter fra landingsplassen, selve landingen, transport av pasienter til og fra sykehuset, og avgang inntil 1200 meter fra landingsplassen. Det går fram en en hovedrapport om risiko- og sårbarhetsanalyse for en ny helikopterlandingsplass på Stokmarknes.