Staten nekter skilting av tilbud i Raftsundet

Statens vegvesen vil nekter Raftøra Camping tillatelse til å sette opp skilt til virksomhetens aktiviteter i Raftsundet.

Her på E10 øst for Raftsundbrua skal det ikke bli noen skiltjungel, har Statens vegvesen bestemt.  Foto: Skjerjmdump fra saksdokumenter.

Pluss

Det er i krysset E10 til Digermulen øst for Raftsundbrua at reiselivsbedriften ønsker å sette opp et såkalt virksomhetsskilt som kan gjøre veifarende oppmerksomme på tilbudet til campingplassen i Raftsundet. I E10-krysset er det i dag kun ett skilt, og det viser veien til Digermulen 21 kilometer nedover Raftsundet. Og det er her Stian Rask Jenssen ønsker å skilte virksomheten.