Vil verne matjord framfor fritidsbolig

Fylkesmannen i Nordland fraråder Hadsel kommune å tillate bygging av en fritidsbolig på Sanden på Austvågøya.

Fylkesmannen ønsker ikke hytte på Sanden på Austvågøya, og ønsker at kommunen skal prioritere jordvern.  Foto: Norgeskartet

Pluss

Hadsel kommune oversendte rett før jul en søknad om dispensasjon for oppføring av en fritidsbolig på Sanden, noen kilometer vest for Strønstad på Austvågøya i Hadsel.