Brannvesenet øver på bygg for å avdekke feil

Forleden kved ble gjenvinningsstasjonen på Toften røyklagt og saumfart.
Pluss

Det er branvesenet på Andenes som har øvelse på Reno Vest IKS sitt anlegg på Andenes i Andøy kommune.