Risikerer minimum seks års fengsel for innførsel av amfetamin

En utenlandsk statsborger som tirsdag må stille i Vesterålen tingrett, risikerer minimum seks års fengsel for blant annet innførsel og overdragelse av mer enn tre kilo amfetamin til personer i Vesterålen. Fem av mottakerne av det narkotiske stoffet, framstår i tiltalebeslutningen som ett av flere ledd i illegal omsetning av amfetamin.

Politiadvokat Kay Rønning-Nyvold er brammet som aktor i Versterålen tingrett.  Foto: Sanna Drogset Børstad

Pluss

Rettssaken starter i Vesterålen tingrett tirsdag morgen og skal gå over fire dager fram til og med fredag. I følge Vesterålen tingretts berammingsliste, har saken en strafferamme på over seks år.