Forsvarer Hanne Elise Skare:

– Fra opptakene hører jeg ikke amfetamin nevnt med et eneste ord

Forsvareren til den utenlandske mannen som denne uka sto tiltalt for innføring av cirka tre kilo amfetamin til Vesterålen, advokat Hanne Elise Skare, etterlyste under sakens gang og under sitt avsluttende forsvar av sin klient, både vitner og beviser i straffesaken.

Advokat Hanne Elise Skare er forsvarer til mannen som denne uka står tiltalt i Vesterålen tingrett for narkotikaforbrytelser.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Pluss

Allerede under straffesakens første dag, tirsdag, gjorde forsvareren retten oppmerksom på at det var flere forhold hun under rettergangen hadde notert seg og som ikke var vanlig. Selv om påtalemakten anså saken som alvorlig, med større mengder narkotika enn det man har vært vant til i Vesterålen, mente hun at tilstedeværelsen av både vitner og konkrete beviser for overlevering av narkotika var påfallende liten.